Construïm i reparem maquinària tant per a ús industrial com agrícola.